اخبار برگزیده

ورود به آرشیو

سفارش آگهی نمونه سوالات نیمسال اول 94-95 پیام نور
 نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر
پایان نامه
 • قوانين و آيين نامه های دانشگاه پيام نور
 • دسترسی سريع به مطالب بسيار مهم
 • مطالب پيشنهادی سايت برای دانشجويان
 • راهنما و آموزش های تصويري برای دانشجويان

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

 

توجه ! این مجموعه نمونه سوال در حال حاضر جامع ترین مجموعه نمونه سوالات پیام نور است رو بصورت رایگان از سوی باشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور منتشر شده است.

 

باشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور :::::: PNU-CLUB.COM

 

 

 

 

برای دانلود نمونه سوالات مقطع کارشناسی پیام نور به ادرس های زیر مراجعه کنید

 

مقطع تحصیلینیمسال تحصیلی
نام نمونه سوالنوع دانلود
کارشناسی۹۰-۹۱-۱نمونه سوالات تمامی رشته های پیام نور نیمسال اول ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نوررایگاندانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی۹۰-۹۱-۲مجموعه نمونه سوال رشته های پیام نور نیمسال دوم ۹۰-۹۱ پیام نور +پاسخنامهرایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی۹۱-۹۲-۱مجموعه نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نوررایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی۹۱-۹۲-۲مجموعه نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم ۹۲-۹۱ پیام نوررایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی۹۲-۹۳-۱مجموعه نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نوررایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی

 

 

برای دانلود پاسخنامه و کلید و جواب نمونه سوالات پیام نور به ادرس زیر مراجعه کنید توجه کنید این بخش در حال تکمیل شدن میباشد.

مقطع تحصیلیرشته تحصیلی
نام پاسخ نامه نمونه سوالدانلود
کارشناسیکامپیوترپاسخنامه نمونه سوالات پیام نور گرایش کامپیوتر و فناوری اطلاعاتszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیزمین شناسیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش زمین شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیپروژه و اجراییپاسخنامه نمونه سوالاتر گرایش مدیریت پروژه و اجراییszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیجامعه شناسیپاسخنامه نمونه سوالاتر گرایش جامعه شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیعلوم اجتماعیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش علوم اجتماعیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیعلوم تربیتیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش علوم تربیتیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیحقوقپاسخنامه نمونه سوالات گرایش حقوقszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیشیمیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش شیمیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیریاضی و آمارپاسخنامه نمونه سوالات گرایش ریاضی و آمارszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیزیست شناسیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش زیست شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیجغرافیاپاسخنامه نمونه سوالات گرایش جغرافیاszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیتربیت بدنیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش تربیت بدنیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیروانشناسیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش روان شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیمهندسی صنایعپاسخنامه نمونه سوالات گرایش مهندسی صنایعszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیهنر و رسانهپاسخنامه نمونه سوالات گرایش هنر و رسانهszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیتاریخپاسخنامه نمونه سوالات گرایش تاریخszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیفیزیکپاسخنامه نمونه سوالات گرایش فیزیکszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیالهیاتپاسخنامه نمونه سوالات گرایش الهیاتszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیمدیریت بازرگانیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش مدیریت بازرگانیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیمدیریت دولتیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش مدیریت دولتیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیمدیریت صنعتیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش مدیریت صنعتیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیمدیریت جهانگردیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش مدیریت جهانگردیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیعلوم اقتصادیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش علوم اقتصادیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیادبیات فارسیپاسخنامه های گرایش ادبیات فارسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیکتابداریپاسخنامه نمونه سوالات گرایش کتابداریszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیکشاورزیپاسخنامه های گرایش کشاورزیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیزبان انگلیسیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش زبان انگلیسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیمهندسی شهرسازیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش مهندسی شهر سازیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیمعماریپاسخنامه نمونه سوالات گرایش معماریszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیدروس عمومیپاسخنامه نمونه سوالات امتحانی دروس عمومیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیعلوم سیاسیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش علوم سیاسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیسایر رشته هاپاسخنامه نمونه سوالات سایر رشته ها ی کارشناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی

 

 

 

برای دانلود نمونه سوالات آزمونهای فراگیر پیام نور به ادرس زیر مراجعه کنید

مقطع تحصیلینام نمونه سوالنوع دانلود
کاردانی به کارشناسیمجموعه نمونه سوالات ازمونهای فراگیر کاردانی به کارشناسیرایگان
szd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسیمجموعه نمونه سوالات ازمونهای فراگیر کارشناسیرایگان
szd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدمجموعه نمونه سوالات ازمونهای فراگیر کارشناسی ارشدرایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی

 

 

برای دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی پیام نور به ادرس زیر مراجعه کنید.

مقطع تحصیلیرشته تحصیلی
نام نمونه سوالدانلود
کارشناسی ارشدکامپیوتر نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش کامپیوتر و فناوری اطلاعاتszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدزمین شناسی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش زمین شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدپروژه و اجرایی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و اجراییszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدجامعه شناسی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش جامعه شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش علوم اجتماعیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشعلوم تربیتی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدحقوق نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش حقوقszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدشیمی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش شیمیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدریاضی و آمار نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش ریاضی و آمارszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدزیست شناسی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش زیست شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدجغرافیا نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش جغرافیاszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدتربیت بدنی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش تربیت بدنیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدروانشناسی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش روان شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدمهندسی صنایع نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش مهندسی صنایعszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدهنر و رسانه نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش هنر و رسانهszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدتاریخ نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش تاریخszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدفیزیک نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش فیزیکszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدالهیات نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش الهیاتszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش مدیریت szd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدمدیریت دولتینمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش محیط زیستszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش زبان شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
WWW.PNU-CLUB.COMWWW.PNU-CLUB.COMباشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نورWWW.PNU-CLUB.COM
کارشناسی ارشدعلوم اقتصادی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش علوم اقتصادیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدادبیات فارسی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش ادبیات فارسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدکتابدارینمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش کتابداریszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدکشاورزینمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش کشاورزیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدزبان انگلیسینمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش زبان انگلیسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدمهندسی شهرسازی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش مهندسی شهر سازیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدمعمارینمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش معماریszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
WWW.PNU-CLUB.COMWWW.PNU-CLUB.COMباشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نورWWW.PNU-CLUB.COM
کارشناسی ارشدعلوم سیاسی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش علوم سیاسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
کارشناسی ارشدسایر رشته ها نمونه سوالات سایر رشته ها ی کارشناسی ارشدszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی

 

 

برای دانلود نمونه سوالات دکترای پیام نور به ادرس زیر مراجعه کنید.

مقطع تحصیلینام نمونه سوالنوع دانلود
دکتری

نمونه سوالات استعداد تحصیلی کلیه رشته ها

رایگان
szd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
دکتری

نمونه سوالات زبان انگلیسی کلیه رشته ها

رایگان
szd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
دکتری

نمونه سوالات گروه آزمایشی پزشکی

رایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
دکتری

نمونه سوالات گروه آزمایشی تربیت بدنی

رایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
دکتری

نمونه سوالات گروه آزمایشی دامپزشکی

رایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
دکتری

نمونه سوالات گروه آزمایشی زبان

رایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
دکتری

نمونه سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی

رایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
دکتری

نمونه سوالات گروه آزمایشی علوم پایه

رایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
دکتری

نمونه سوالات گروه آزمایشی فنی مهندسی

رایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
دکتری

نمونه سوالات گروه آزمایشی کشاورزی

رایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی
دکتری

نمونه سوالات گروه آزمایشی هنر

رایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی تشریحی

 

 

.
  نکات قبل از ارسال نظر
 • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
 • نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند .
 • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
 • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ آبی نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد .
 • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند .