اخبار برگزیده

ورود به آرشیو

سفارش آگهی نمونه سوالات نیمسال اول 94-95 پیام نور
 نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر
پایان نامه
 • قوانين و آيين نامه های دانشگاه پيام نور
 • دسترسی سريع به مطالب بسيار مهم
 • مطالب پيشنهادی سايت برای دانشجويان
 • راهنما و آموزش های تصويري برای دانشجويان

دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

باشگاه دانشجویان پیام نور برای کمک به دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مجموعه نمونه سوالات ارشد ترمی در تمامی رشته ها و گرایش ها را تهیه کرده است دانلود این نمونه سوالات رایگان میباشد.

 

 

دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی

 

انتشار اختصاصی از باشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور :::::: PNU-CLUB.COM

 

 

دانلود رایگان نمونه سوالات ارشد پیام نور

 

برای دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی پیام نور به ادرس زیر مراجعه کنید.

 

مقطع تحصیلیرشته تحصیلی
نام نمونه سوالدانلود
کارشناسی ارشدکامپیوتر نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش کامپیوتر و فناوری اطلاعاتszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدزمین شناسی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش زمین شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدپروژه و اجرایی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و اجراییszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدجامعه شناسی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش جامعه شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش علوم اجتماعیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشعلوم تربیتی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدحقوق نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش حقوقszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدشیمی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش شیمیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدریاضی و آمار نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش ریاضی و آمارszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدزیست شناسی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش زیست شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدجغرافیا نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش جغرافیاszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدتربیت بدنی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش تربیت بدنیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدروانشناسی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش روان شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدمهندسی صنایع نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش مهندسی صنایعszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدهنر و رسانه نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش هنر و رسانهszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدتاریخ نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش تاریخszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدفیزیک نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش فیزیکszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدالهیات نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش الهیاتszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش مدیریت szd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدمدیریت دولتینمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش محیط زیستszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش زبان شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
WWW.PNU-CLUB.COMWWW.PNU-CLUB.COMباشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نورWWW.PNU-CLUB.COM
کارشناسی ارشدعلوم اقتصادی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش علوم اقتصادیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدادبیات فارسی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش ادبیات فارسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدکتابدارینمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش کتابداریszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدکشاورزینمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش کشاورزیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدزبان انگلیسینمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش زبان انگلیسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدمهندسی شهرسازی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش مهندسی شهر سازیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدمعمارینمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش معماریszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
WWW.PNU-CLUB.COMWWW.PNU-CLUB.COMباشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نورWWW.PNU-CLUB.COM
کارشناسی ارشدعلوم سیاسی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش علوم سیاسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی
کارشناسی ارشدسایر رشته ها نمونه سوالات سایر رشته ها ی کارشناسی ارشدszd59pmg6msij2dbgs6p.png - دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی

 

 

دانلود رایگان نمونه سوالات ارشد پیام نور

 

 

 

 

.
  نکات قبل از ارسال نظر
 • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
 • نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند .
 • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
 • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ آبی نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد .
 • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند .